"กรมการข้าว" บูรณาการหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาดินเค็ม ฟื้นผืนดินบ้านแหลมเมืองเพชรให้ปลูกข้าวได้

0051

"กรมการข้าว" บูรณาการหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาดินเค็ม ฟื้นผืนดินบ้านแหลมเมืองเพชรให้ปลูกข้าวได้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกรมชลประทานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาดินเค็มในพื้นที่ปลูกข้าวของในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

พร้อมกันนี้อธิบดีกรมการข้าวยังได้ลงพื้นที่ดูงานแปลงนาที่ประสบปัญหาภัยแล้งและดินเค็มรวมถึงเขื่อนกั้นน้ำระหว่างน้ำเค็มและน้ำจืดที่กำลังประสบปัญหาน้ำเค็มหนุนเข้ามาปะปนกับน้ำจืด ที่ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมของชาวบ้านในพื้นที่

0048 0004

นายสุดสาครเปิดเผยว่าดินเค็มเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการปลูกข้าวมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้นต่อผลผลิตข้าวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 50 โดยปัญหาดินเค็มนั้น จะส่งผลให้ดินเกาะตัวแน่น เนื่องจากเกลือที่เข้าไปลดพื้นที่ของช่องอากาศภายในดิน ทำให้น้ำซึมลงสู่ดินยาก ทำให้ข้าวที่หว่านไม่เจริญเติบโต

อธิบดีกรมการข้าวกล่าวต่อไปว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหาดินเค็ม โดยเฉพาะที่อำเภอบ้านแหลม ที่ประสบปัญหาทั้งด้านน้ำแล้ง น้ำท่วม และดินเค็ม สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะการทำนาข้าว

"อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวพันธุ์กข49 และกข31 แต่เนื่องจากประสบปัญหาดินเค็มและปัญหาลมฝนทำให้ได้ผลผลิตน้อยและต้นข้าวไม่แข็งแรง ซึ่งในขณะนี้กรมการข้าวได้แนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวพันธุ์ กข73 ซึ่งมีคุณสมบัติทนเค็ม ทนลม ไวต่อช่วงแสงได้ และเหมาะกับพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาดินเค็ม" อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

สำหรับการแก้ไขปัญหาดินเค็มนั้นมีหลายวิธีอาทิใช้การชะล้างเกลือด้วยระบบระบายน้ำใต้ดินการทำคันนาขนาดใหญ่กั้นระหว่างบ่อเกลือกับพื้นที่ทำนาทำร่องน้ำดักดินเค็มปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุเช่นแกลบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือการไถกลบตอซังอีกทั้งควรมีการปกคลุมดินหลังปลูกพืชเพื่อรักษาความชื้น และปลูกพืชที่ทนเค็ม

0023 0008

0018 0014

0016