แปลงนาเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะคืบ เตรียมบูรณาการหน่วยงานนำเทคโนโลยีเกษตร 4.0 มาจัดแสดง

112044

แปลงนาเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะคืบ เตรียมบูรณาการหน่วยงานนำเทคโนโลยีเกษตร 4.0 มาจัดแสดง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯตลอดจนภาคเอกชน ลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ “โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมพื้นที่ พร้อมกับจัดสรรค์พื้นที่ในการจัดแสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ และร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงาน ณ แปลงนาเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประภัตร เปิดเผยว่า ในวันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯพร้อมด้วยภาคเอกชน ได้ร่วมประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน​ใน “โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” อีกทั้งยังได้จัดสรรพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานสามารถนำแนวคิดและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมานำเสนอและจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจที่เข้ามาชม พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีกลับไปปรับใช้

"ในการจัดทำแปลงนาสาธิตนี้ จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเป็นหลัก โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการทำนา เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิต อีกส่วนหนึ่งเราจะลดพื้นที่การทำนา โดยให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชหรือทำการเกษตรประเภทอื่นๆ มาทดแทนการทำนาข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตข้าวที่มีมากเกินความต้องการของตลาด" นายประภัตร กล่าว 

112031 112028

112049 112047

S 8593418