“อธิบดีกรมการข้าว” ร่วมทาสีช่องจราจร มุ่งจัดระเบียบที่จอดรถกรมการข้าว

31898 “อธิบดีกรมการข้าว” ร่วมทาสีช่องจราจร มุ่งจัดระเบียบที่จอดรถกรมการข้าว

“อธิบดีกรมการข้าว” ร่วมทาสีช่องจราจร มุ่งจัดระเบียบที่จอดรถกรมการข้าว

31898

31923  31909

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำเจ้าหน้าที่กรมการข้าวร่วมกันดำเนินการตีเส้นช่องจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน เพื่อปรับภูมิทัศน์และสร้างความเป็นระเบียบในการจอดยานพาหนะ ตามนโยบายจัดการจราจรภายในกรมการข้าว พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ ลานจอดรถบริเวณอาคารกรมการข้าว