“ประภัตร” ประชุมติดตามผล โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

200520 0027

“ประภัตร” ประชุมติดตามผล โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม แผนการดำเนินงาน “โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการจัดทำแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณแปลงนาขนาด 138 ไร่ ในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

นายประภัตร เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน เพื่อปรับแผนและกลยุทธ์ในการทำนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ดังนั้นจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือเมล็ดพันธุ์ รวมถึงกระบวนการการทำนา โดยคำนึงว่าจะทำอย่างไรให้สามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เป็นหลัก

       ด้านอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กระทรวงเกษตร โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวให้สำเร็จ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงาน โดยหวังจะให้เกษตรกรสามารถนำกลับไปปรับใช้จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ดังนั้นกรมการข้าวและหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

200520 0016 200520 0026

 200520 0009 200520 0005

200520 0006