กระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายบูรพกษัตริย์ เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

h 20.04.60กระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายบูรพกษัตริย์ เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์…ถวายบูรพกษัตริย์

เนื่องในกิจกรรมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

a 001

a 002 

a 003

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายบูรพกษัตริย์ เนื่องในกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี 235 ปี   กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวนำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่   กรมการข้าว เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

เนื่องด้วยวันที่ 21 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็น เมืองหลวงของประเทศ ยืนยาวมาเป็นเวลา 235 ปี จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรมจึงกำหนดจัดงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (The 235th Year of Rattanakosin City under Royal Benevilence) “ไหว้พระเสริมสิริมงคล” เยี่ยมยลพิพิธภัณฑ์ พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2560 ณ สถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี อีกทั้งเป็นการนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ มานำเสนอให้คนไทย   ในสังคมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรี

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน