กรมการข้าวร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

10.5.63 ๒๐๐๕๑๐ 0012

กรมการข้าวร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

10.5.63 ๒๐๐๕๑๐ 0018 10.5.63 ๒๐๐๕๑๐ 0007

10.5.63 ๒๐๐๕๑๐ 0006 10.5.63 ๒๐๐๕๑๐ 0003

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.09 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการกรมการข้าว โดยมีกิจกรรมพรวนดิน และรดน้ำต้นไม้ อาทิ ต้นพะยูงซึ่งเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการกรมการข้าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 และต้นรวงผึ้งซึ่งถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของชาติให้คงอยู่สืบไป