"กรมการข้าว" ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

1.5.63 0019

กรมการข้าวร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

 1.5.63 0019

 

     วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ด้วยหวังให้พสกนิกรทุกคนมีความสุข

 

1.5.63 0018

1.5.63 0017 1.5.63 0014

1.5.63 0009 1.5.63 0004