อธิบดีกรมการข้าว นำทีมเข้ารดน้ำขอพร ...สืบสาน... “ประเพณี เทศกาลสงกรานต์” ณ กระทรวงเกษตรฯ

h 12.04.60อธิบดีกรมการข้าว นำทีมเข้ารดน้ำขอพร ...สืบสาน... “ประเพณี เทศกาลสงกรานต์” ณ กระทรวงเกษตรฯ

อธิบดีกรมการข้าว นำทีมเข้ารดน้ำขอพร...สืบสาน...

“ประเพณี เทศกาลสงกรานต์” ณ กระทรวงเกษตรฯ

mm 1s

mn 2s

เมื่อวันที่ 12 เมษายน  2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีสรงน้ำพระ “รดน้ำขอพร” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560”  ณ กระกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       

     นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

ให้เกียรติเดินทางเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรในครั้งนี้ด้วย

โดยมี นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน ด้วยประเพณีไทยแต่โบราณ  ได้ถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์  อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ   ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบราณนั้น  มีกิจกรรมที่กระทำสืบทอดกันมา  ยังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยประกอบกิจกรรมที่แสดงถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า  อาทิ  การทำบุญตักบาตร  การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การปล่อยนกปล่อยปลา กระทั่งการขนทรายเข้าวัดอันเป็น กุศโลบายที่แยบยล ของคนไทยที่กระทำสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน และในโอกาสนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560

ในการนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวนำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่   กรมการข้าว เข้าร่วมในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

                                          กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว: รายงาน