กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโลโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสงหลังนา

Hกรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโลโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสงหลังนา

 pagepage1

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโลโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสงหลังนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งเป็นการดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด และบริษัท ฟาร์ม แชลแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กล่าวรายงานการจัดงาน และนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน ให้การต้อนรับณ ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

          วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงของประเทศ เนื่องจากผลผลิตที่ผลิตได้ภายในประเทศไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศต้องนำเข้าถั่วลิสงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม มาใช้ในประเทศ นอกจากนี้การปลูกพืชตระกูลถั่วยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรย์ให้กับดินอีกด้วย เพราะพืชตระกูลถั่วมีความสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นแหล่งธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกต่อจากถั่ว นั่นก็คือ “ข้าว” ที่เกษตรกรปลูกต่อจากถั่วลิสงก็จะได้ปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินทำให้ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีอีกด้วย

                                                     วชิรวิทย์ : ภาพ

                                                              สุรินทร : ข่าว