กรมการข้าวติดตามการดำเนินงานคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัย

DSC 0076

กรมการข้าวติดตามการดำเนินงานคณะทำงานบริหารจัดการ

จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัย

DSC 0068 

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าว แผนการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว การอนุมัติ และจัดจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว

DSC 0079 DSC 0081