กรมการข้าวเดินหน้าสู้ภัยโควิด เปิดสื่อกลางกลุ่มตลาดข้าวเฉพาะคุณภาพดี

110779 E00

 

กรมการข้าวเดินหน้าสู้ภัยโควิด เปิดสื่อกลางกลุ่มตลาดข้าวเฉพาะคุณภาพดี

       เกษตรจับมือกลุ่มชาวนา ผลิตข้าวตลาดเฉพาะเพื่อสนับสนุนโครงการ Niche Market และสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 IMG 6287

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางรัฐบาลได้กำหนดมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด กรมการข้าวไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้เปิดตลาดข้าวออนไลน์ เป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนโครงการสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยเปิดช่องทางการจำหน่ายให้พบกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง และสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเปิดจำหน่ายข้าวตลาดเฉพาะ ประเภทข้าวหอมมะลิเพื่อสุขภาพ หรือข้าวสีต่าง ๆ อาทิ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิดำหนองคาย ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวเหนียวลืมผัว ซึ่งมีสรรพคุณสารต้านอนุมูลอิสระสูง และช่วยบำรุงสุขภาพ รวมถึงข้าวพื้นเมืองต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ

22.    53.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์การเกษตร ทุ่งวัดสิงห์ จำกัด , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ(ข้าวลืมผัว), เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ , วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาดตำบลโพนทอง , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาอินทรีย์ตำบลวังชะโอน , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์กุดแข้ด่อน หรือ Facebook Fanpage :Rice News Channel อีกทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โทร 02-561-5360

110779 E001

110779 E002

110779 E003

110779 E004

110779 E005

 

นางสาวกวิสรา ถ้วยทอง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน