กรมการข้าวหารือแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

DSC 0061 กรมการข้าวหารือแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

กรมการข้าวหารือแนวทางส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

DSC 0061  DSC 0052

            วันที่ 15 เมษายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการผลิตข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ให้เป็นไปตามความต้องการตลาด ปี 2563 โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ประกอบการส่งออก โรงสี และผู้นำชาวนา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

            เพื่อหารือในเรื่องของปริมาณความต้องการของตลาดข้าวปัจจุบันที่ผลิตในปี 2563/64 การกำหนดราคาข้าวเจ้าพื้นนุ่มในส่วนของราคาส่งออกและราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้าจากชาวนาในประเทศ รวมไปถึงปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวนุ่มสำหรับใช้เพาะปลูกปี 2563/64 และการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ปี 2563/64 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)

DSC 0026  DSC 0034

DSC 0043  DSC 0046

DSC 0052