นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาจ.ร้อยเอ็ด กรมการข้าวร่วมรับมอบนโยบายด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรฯ

14102400 1127104184030417 3917247293445892562 nนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาจ.ร้อยเอ็ด กรมการข้าวร่วมรับมอบนโยบายด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรฯ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการข้าวร่วมรับมอบนโยบายด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรฯ 

page

วันที่ 24 ส.ค.59 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะติดตามและมอบหมายภารกิจในส่วนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอ นอกจากศูนย์แล้ว ให้ส่งเสริมโครงการศูนย์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ เป็นตัวช่วยในการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของชาวนา

2. การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด บริหารจัดการโดย SC แบ่งเป็น ประเภทนาแปลงใหญ่ต้นแบบ 1 แปลง (เกษตรวิสัย) เกษตรกร 500 ราย พื้นที่ 10,576 ไร่ และแปลงข้าวทั่วไป 9 แปลง รวมถึงมันสำปะหลัง 6 แปลง

3. การสนับสนุนเครื่องหยอด (กรมการข้าวสนับสนุน) เครื่องเกี่ยวนวด ให้ผ่านกระบวนการสหกรณ์

4.ขอให้ส่งเสริมแนะนำเกษตรกรปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการทำการเกษตร

โดยมี นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รายงานและรับนโยบายเพื่อดำเนินการต่อไป