กรมการข้าวเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

2354กรมการข้าวเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

 

กรมการข้าวเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

page1

page2

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระราชทาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ โดยมีนายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยกรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการในการจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากตำบลชุมเห็ด ซึ่งการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เป็นการส่งเสริมให้ชาวนาได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์ดี ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ตามโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามนโยบายของคณะรัฐบาล

นายวชิรวิทย์ บุญสุข / ภาพ

พิมพกานต์ พุทธศิริ / ข่าว