อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0007

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

0004 0022

 

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสส.) ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว

           โดยมี นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวพร้อมด้วย นางสาวประสพสรรค์   กมลยะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อ “โครงการพัฒนาระบบข้อมูล BIG DATA ด้านข้าวและชาวนา” กับการให้บริการภาครัฐ ในนามกรมการข้าว อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ข้าว

  ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

      

0031 10032

0017

  นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน