กรมการข้าวติดตามภารกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงเกษตรฯ ผ่านการประชุมทางไกล

DSC 4964

กรมการข้าวติดตามภารกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงเกษตรฯ

ผ่านการประชุมทางไกล 

 DSC 4985 DSC 4984

DSC 4966

 

        วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ รับทราบมาตรการ และร่วมกันขับเคลื่อนงานตามภารกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 กรมการข้าว