“กรมการข้าว” ประชุมเตรียมรับมือการแพร่ระบาด COVID-19

DSC 4957

“กรมการข้าว” ประชุมเตรียมรับมือการแพร่ระบาด COVID-19

 

 DSC 4958  DSC 4951

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียกประชุม Web Conference หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาด

 

S 580247554 S 580247556

 

หลังจากนั้น เวลา 13.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องรวงข้าว กรมการข้าว

นายสุดสาคร เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดแนวทาง และมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวภายในหน่วยงาน