กรมการข้าว ประชุมหารือพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

1R8A9839 กรมการข้าว ประชุมหารือพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

 

กรมการข้าว ประชุมหารือพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

1R8A9689

1R8A9839  1R8A9878

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด เพื่อให้การผลิตข้าวตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี