กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวง ICT เตรียมจัด "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" ยกทัพโชว์แนวคิด "เกษตรดิจิทัล"

IMG 0094ก.เกษตรฯ ผนึกกำลัง ก.ICT เตรียมจัด "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" ยกทัพโชว์แนวคิด "เกษตรดิจิทัล"

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง กระทรวง ICT

เตรียมจัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ต่อจากกระทรวงยุติธรรม

ยกทัพโชว์แนวคิด “เกษตรดิจิทัล” นำเทคโนโลยีเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

page1

            วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. นางสาวเรณู ตังคจิวรางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานพิธีส่งมอบการดำเนินการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบตลาดสินค้าชุมชน ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อดำเนินการต่อในเดือนกันยายนนี้ ในการนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้แทนกรมการข้าว ร่วมพิธีรับมอบตลาดในครั้งนี้ด้วย

            ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการจัดงานตลาดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตนั้น  สำหรับการจัด “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ในเดือนกันยายนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประสานความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้แนวคิด “เกษตรดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ในการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าไอที สินค้าอุปโภคบริโภคได้คุณภาพมาตรฐาน

            ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรกว่า 260 ราย หมุนเวียนจำหน่ายตลอดการจัดงาน รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 6 โซน ประกอบด้วย 1.โซนเกษตรดิจิทัล จำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์  2.โซนจำหน่ายสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 6 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ สินค้ากลุ่ม smart farmer และ young smart farmer สินค้า organic สินค้า GI ผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มสินค้าเกษตรพื้นที่สูง 3.โซนจำหน่ายอาหารปรุงสุก 4.กิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมสาธิตต่างๆ นอกจากนี้ กระทรวง ICT ยังได้ยกทัพขนสินค้าไอทียี่ห้อดัง และอุปกรณ์เสริมตกแต่งโทรศัพท์มือถือมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษอีกด้วย

วริศรา ทรัพย์เกษม : ข่าว

พิมพกานต์ พุทธศิริ : ภาพ