กรมข้าว ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.ท่าแพ ส่งเสริมการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ณ จังหวัดสตูล

0001  กรมข้าว ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.ท่าแพ ส่งเสริมการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ณ จังหวัดสตูล

 

กรมข้าว ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.ท่าแพ ส่งเสริมการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ณ จังหวัดสตูล

0002  0004

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ในพื้นที่บ้านควนโท๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

0010

0017  0016