อธข.ประชุมติดตามภารกิจกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

1R8A9522

อธข.ประชุมติดตามภารกิจกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

1R8A9522 1R8A9521

       นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมหารือและติตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลกรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

 

1R8A9518 1R8A9519

1R8A9514