“กรมข้าว” ชะลอการจัดงานทั้งหมด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID – 19

DSC 4796 “กรมข้าว” ชะลอการจัดงานทั้งหมด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID – 19

 DSC 4765

DSC 4828  DSC 4796  DSC 4782

“กรมข้าว” ชะลอการจัดงานทั้งหมด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID – 19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

นายสุดสาคร เปิดเผยว่า กรมการข้าวมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) โดยในการจัดอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมใดๆที่กำลังจะจัดขึ้นของกรมการข้าวนั้น ขอให้ชะลอการดำเนินงานออกไปโดยไม่มีกำหนด และให้แต่ละสำนักกลับไปพิจารณาถึงกิจกรรมของตนเองถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว