กรมการข้าวสั่งคุมเข้ม COVID-19

43804

กรมการข้าวสั่งคุมเข้ม COVID-19

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศแจ้งเตือน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เป็นโรคร้ายแรง และในขณะเดียวกัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และหากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการ กำหนดมาตรการภายในได้ตามความเหมาะสมต่อไป

นายสุดสาคร กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวได้ให้ความสำคัญถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้มีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของกรมการข้าว รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมตั้งจุดคัดกรอง และให้บริการเจลล้างมือ อีกทั้ง ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด19 กับเจ้าหน้าที่ในกรมการข้าว พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในอาคารกรมการข้าวที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและสุ่มเสี่ยง เช่น ห้องประชุมกรมการข้าว ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือบริเวณที่มีผู้จับต้องเป็นจำนวนมาก และห้องสุขา นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมการข้าวที่ปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนภูมิภาค ได้จัดมาตรการป้องกันโดยเร่งด่วน

43800  43803

43801