อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

200213 0004 อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

200213 0005  200213 0013

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ข้าราชการ และลูกจ้างให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ชี้แจงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติการ และหารือร่วมกัน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จต่อไป อีกทั้งได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วย

200213 0012