กรมการข้าวแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Hกรมการข้าวแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 page

       วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.40 น. ายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา  สุทธิไชยา เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 38 ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สุรินทร ดำดิน : ภาพ/ข่าว