“กรมการข้าว" เปิดงาน THAI RICE 2020 ชูแนวคิด "ข้าวใหม่ ที่อยากให้คุณรู้"

DSC 8188 “กรมการข้าว" เปิดงาน THAI RICE 2020 ชูแนวคิด "ข้าวใหม่ ที่อยากให้คุณรู้"

“กรมการข้าว" เปิดงาน THAI RICE 2020 ชูแนวคิด "ข้าวใหม่ ที่อยากให้คุณรู้"

DSC 8188

DSC 8176  DSC 8169  DSC 8163

       วันที่ 31 มกราคม 2563 นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ปี 2563 พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานการจัดงาน ในโอกาสเดียวกันนี้นางสาวทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมการข้าวและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

DSC 8156  DSC 8114

         การจัดงานในครั้งนี้ กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านการผลิตข้าว การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการข้าวของประเทศอย่างครบวงจรทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย มุ่งเน้นการดำเนินในด้านส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 2563 ขึ้นภายใต้แนวความคิด “ข้าวใหม่ ที่อยากให้คุณรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะ ข้าวคุณภาพของไทย ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค เพื่อเชื่อมโยงข้าวตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มมูลค่าข้าว โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวที่โดดเด่น จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 65 ร้านค้า การจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับข้าว กิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย โชว์ ชิม ช้อป แชร์ การสาธิตการแปรรูปข้าว กินข้าวใหม่ ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ การเจรจาธุรกิจค้าข้าว จับคู่ธุรกิจข้าว สานใจคนปลูกผูกใจคนกิน การประกวดแข่งขันสุดยอดข้าวอร่อย การแสดงดนตรี การแสดงกิจกรรมวิถีชีวิตชาวนา และการละเล่นเกี่ยวกับข้าว โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

DSC 8127  DSC 8249