กรมการข้าว สนับสนุนโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์

aกรมการข้าว สนับสนุนโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นางสาวประสพสรรค์ กมลยะบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้ารับการฝึกอบรม โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยโดยการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ณ บริเวณด้านหลังอาคารเก็บพัสดุ กรมการข้าว

 bd

        โดยได้รับเกียรติจากนางมนต์ระวี มีแต้ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิทยากรกรมพัฒนาที่ดินและคณะ เป็นผู้บรรยายและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ พร้อมทั้งสนับสนุนสารเร่ง พด.1,2,6 และน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ผู้มาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดกรมการข้าว         

   e f

           c        

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน