กรมการข้าวยินดีกับชาวพังงา ข้าวไร่ดอกข่าได้รับขึ้นทะเบียน GI แล้ว

01  กรมการข้าวยินดีกับชาวพังงา ข้าวไร่ดอกข่าได้รับขึ้นทะเบียน GI แล้ว

 

กรมการข้าวยินดีกับชาวพังงา ข้าวไร่ดอกข่าได้รับขึ้นทะเบียน GI แล้ว

01

DSC 4080 01  01

ชาวพังงา เฮ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศให้ข้าวไร่ดอกข่าพังงาขึ้นทะเบียนข้าว GI เพิ่มอีกหนึ่ง ส่วนข้าวหอมปทุมธานีจ่อขึ้นทะเบียนรายต่อไป

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ได้กล่าวว่า ในเบื้องต้นนี้ กรมการข้าวขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวพังงา และขอขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้ข้าวไร่ดอกข่าพังงา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งจากข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอแล้ว 118 รายการ จาก 75 จังหวัด โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีข้าวหอมปทุมธานีอยู่ระหว่างพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

          ข้าวดอกข่า หรือ ข้าวไร่ดอกข่า เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่ โดยข้าวดอกข่าถือเป็นเป็นพันธุ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีลักษณะเด่น คือ มีความต้านทานต่อโรค เมล็ดยาว สีของเมล็ดข้าวสารมีสีน้ำตาลแดงอมม่วง เมื่อสุกจะมีกลิ่นหอมถึงหน้าบ้าน รสชาติอร่อย ข้าวไม่แข็ง หุงขึ้นหม้อ สามารถปลูกในไร่และบริเวณที่สูงตามไหล่เขา โดยไม่ต้องมีน้ำขัง อาศัยเพียงแค่น้ำค้าง น้ำฝน และความชื้นในดินก็ทำให้ข้าวไร่ดอกข่าเจริญเติบโตได้ โดยลักษณะทั่วไป ข้าวดอกข่าเป็นข้าวไร่ข้าวเจ้าที่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 332 – 400 กิโลกรัมต่อไร่ นิยมปลูกในพื้นที่ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง และตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม โดยข้าวไร่ดอกข่า มีวิธีนึ่งหรือหุงให้อร่อย มีเคล็ดลับในการหุงดังนี้ ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำ 1 – 1.2 ส่วน สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้ ไม่ว่าจะเป็นซูชิข้าวไร่ดอกข่า ข้าวยำสมุนไพรข้าวไร่ดอกข่า เมี่ยงคำข้าวดอกข่า นอกจากนี้ทำเป็นขนมหวานได้ เช่น ข้าวตังข้าวดอกข่า คุกกี้ ขนมขี้มอดข้าวดอกข่า และขนมทองพับ

ข้าวหวาน : ข่าว