นาย กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

headนาย กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

323 

            เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 นาย กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ณ จังหวัดนครนายก โดยมีนาย สุรพล ยศเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และทีมงาน ได้ประชุมสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและรายงานความก้าวหน้า การสร้างตั้งแต่ต้นปี2560 ของการดำเนินงาน

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา: ข่าว/ภาพ