กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมการข้าว

img20200113 14342124 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมการข้าว

 

img20200113 14342124

DSC 6428  DSC 6443

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมการข้าว

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมอบให้นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส. พระราชทานมามอบแด่คณะผู้บริหาร และบุคลากรกรมการข้าว เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้รับมอบ

 

Untitled Panorama1