กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา

a

กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และบุคลากรกรมการข้าวถวายรายงานในส่วนของนิทรรศการกรมการข้าว

b  c

โดยภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แต่ละหน่วยงานต่างหยิบยกเอานวัตกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าทางการเกษตร องค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาเกษตรกรรม มาจัดแสดง

ในส่วนของนิทรรศการกรมการข้าว ได้นำเสนอโมเดลทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มกันของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้ชาวนาเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย

ดร.รณชัย ช่างศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กล่าวว่า ขณะนี้นับว่าโมเดลทับทิมชุมแพได้สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ชาวนาเป็นทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กล่าวคือชาวนามีบทบาทตั้งแต่การเป็นผู้ปลูก ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการนำข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า สบู่ น้ำมันสกัดเย็น และเครื่องดื่ม ตลอดจนให้ชาวนาเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง ซึ่งชาวนาให้การตอบรับที่ดี เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวนา ให้กลายเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอีกด้วย โดยโมเดลนี้จะถูกพัฒนา นำไปปรับใช้กับพันธุ์ข้าวอื่น ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังมีการจัดแสดงพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ และพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง จำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่

1. ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 79 (ชัยนาท 62)
2.
ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62
3.
ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62
4.
ข้าวเจ้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ
5.
ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 83 (มะลิดำหนองคาย 62)
6.
ข้าวเจ้าพันธุ์เมล็ดฝ้าย 62
พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการไขรหัสลับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิ อีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563 นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

d  e

f  g

h  i