ครอบรอบ “11 ปี กรมการข้าว” เปิดบ้านรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช

5ครอบรอบ “11 ปี กรมการข้าว”  เปิดบ้านรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช

 

ครอบรอบ “11 ปี กรมการข้าว”
เปิดบ้านรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช

page

page2

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป กรมการข้าวจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และบุคลากรของกรมการข้าวร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ก่อนจะร่วมบวงสรวงแม่โพสพ ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และพิธีสงฆ์

            ในโอกาสนี้ หน่วยงานภายในของกรมการข้าวได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “กรมการข้าวน้อมเกล้าฯ สานต่อปณิธานของพ่อเพื่อชาวนาไทย” อาทิ โมเดลจำลองทฤษฎีใหม่ หลักการทรงงานสืบสานตามรอยพระยุคลบาท การรับรองพันธุ์ข้าวใน 11 ปีของกรมการข้าว จัดแสดงผลงานการวิจัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กรมการข้าวได้งดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากหน่วยงานภายนอก โดยขอรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นค่ายา ค่ารักษา ค่าอาหาร ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป.

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว

///////////