กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ณ กษ. เพื่อเป็นเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

30163 200103 0036 กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ณ กษ. เพื่อเป็นเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

 

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ณ กษ. เพื่อเป็นเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

30163 200103 0066  30163 200103 0077

30163 200103 0036  30163 200103 0070

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหารกรมการข้าว คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 63 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากนั้น ได้มอบของขวัญและเข้าขอพรปีใหม่ แก่คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ด้วยความชื่นมื่นและเต็มไปด้วยความอบอุ่น

30163 200103 0077  30163 200103 0084

30163 200103 0013  30163 200103 0075  30163 200103 0003  30163 200103 0010  30163 200103 0025