อธข กรมการข้าวเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และ ศูนย์ข้าวชุมชนฯ

DSC 4080 อธข กรมการข้าวเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และ ศูนย์ข้าวชุมชนฯ

 

อธข กรมการข้าวเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และ ศูนย์ข้าวชุมชนฯ

DSC 4080

            เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยมีนายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาให้การต้อนรับ พร้อมร่วมหารือเรื่องการจัดการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

            ในเวลาต่อมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งแนะแนวทางเพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุนการผลิตข้าว แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยม จังหวัดนครราชสีมา

DSC 4136  DSC 4160

DSC 4171

DSC 4189  DSC 4238

DSC 4207  DSC 4223