รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรกรมปศุสัตว์

head

 

 

รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรกรมปศุสัตว์

 3223

      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย ผอ.กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และผอ.กองประสานงานพระราชดำริ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี 

 

สุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว