กรมการข้าวร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 10

DSC 2859 กรมการข้าวร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 10

 

กรมการข้าวร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 10

DSC 2750  DSC 2763

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม "10 ปี หม่อนไหมสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาเพิ่มผลผลิต" โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ ณ กรมหม่อนไหม กรุงเทพมหานคร

กรมหม่อนไหมดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมงานหม่อนไหมให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการผลิตให้มีความหลากหลายทั้งสีสันและลวดลายการทอ โดยภายในงานมีการจัดชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม นิทรรศการงานเด่นกรมหม่อนไหม สุดยอดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหม GI และผ้าไหมเอกลักษณ์จากภาคต่างๆ และพิเศษร่วมถ่ายภาพกับผ้าไหมโบราณล้ำค่าภายในงาน ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหม น้ำหม่อน ชาใบหม่อน และเลือกซื้อผ้าไหมหลากหลาย และผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมจากทั่วประเทศ

DSC 2727  DSC 2730

DSC 2792

DSC 2837  DSC 2859