รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโครงการข้าวครบวงจรและเกษตรอินทรีย์”

IMG 2452รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโครงการข้าวครบวงจรและเกษตรอินทรีย์

 page

             เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวครบวงจรและเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา และจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรินทร ดำดิน : ภาพ

นายนิวัฒน์ วะปะนัง : ข่าว