ผู้บริหารกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศวข.สกลนคร ย้ำพัฒนางาน พัฒนาคนด้านวิจัย

6a1e4df2 6726 43ed 913f 4cd405f4d4aaผู้บริหารกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศวข.สกลนคร ย้ำพัฒนางาน พัฒนาคนด้านวิจัย

 

6a1e4df2 6726 43ed 913f 4cd405f4d4aa

IMG20191127125026  IMG20191127124910

IMG20191127133858  IMG20191127133921

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยมีนายพิบูลย์วัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวสกลนครให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ได้ร่วมสักการะแม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครด้วย

           จากนั้นเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้นโยบายสำคัญที่ได้เน้นย้ำ ได้แก่ การพัฒนางานวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยโดยเฉพาะความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ โดยให้มีการเร่งรัดให้เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานด้วย พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยและพัฒนาด้านดินและพืช ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์บริการชาวนา