กรมการข้าวจัดงานวันสาธิตเทคโนโลยีการผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย 62 จุดประกายอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองบริสุทธิ์คงอยู่คู่แผ่นดินใต้

3AAB8A5D 2685 4E79 AA34 4D41B18F6B6E L0 001  กรมการข้าวจัดงานวันสาธิตเทคโนโลยีการผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย 62 จุดประกายอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองบริสุทธิ์คงอยู่คู่แผ่นดินใต้

กรมการข้าวจัดงานวันสาธิตเทคโนโลยีการผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย 62 จุดประกายอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองบริสุทธิ์คงอยู่คู่แผ่นดินใต้

3AAB8A5D 2685 4E79 AA34 4D41B18F6B6E L0 001  7C0ACFC5 E91E 4984 8C80 573DF71F08EB L0 001

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิตเทคโนโลยีการผลิตและเก็บเกี่ยวข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ณ แปลงนาของเกษตรกรบ้านสะพานเหมืองขุด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ในโอกาสนี้นายอำเภอพระพรหมกล่าวให้การต้อนรับ และนายสมบูรณ์ สุวรรณโน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การสาธิตการปลูกข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ณ แปลงนาของนายเดโช กำลังเกื้อ เกษตรกรในพื้นที่บ้านสะพานเหมืองขุดแห่งนี้เป็นการปลูกในสภาพไร่ทั่วไป ภายใต้โครงการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น เป็นการขยายบริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับใช้ปลูกและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

"กรมการข้าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยจุดประกายให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบถึงพันธุ์ข้าวไร่เม็ดฝ้าย 62 ที่เป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมือง และเกิดความรักห่วงแหนรักษาอนุรักษ์ข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย 62 ให้คงอยู่คู่แผ่นดินใต้สืบไป"

 ABD01167 AC53 41BA 925E C02077DCDF9B L0 001  5045AEDC D52D 4611 ACF2 DFEEB4DB9CF4 L0 001