กรมการข้าวร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 เมื่ื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ หจก. จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 จังหวัดพะเยานางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าวให้เป็นผู้แทนกรมการข้าวร

39948 กลุ่มแม่บ้านปิดทองหลังพระเจ๋ง! ใช้เวลาว่างจากทำนา ทำพริกแกงขายได้เป็นกอบเป็นกำ

39942

39950  39949

 

กลุ่มแม่บ้านปิดทองหลังพระเจ๋ง! ใช้เวลาว่างจากทำนา ทำพริกแกงขายได้เป็นกอบเป็นกำ

 

วันที่ 15 พ.ย.62 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปิดทองหลังพระ บ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนางอรอนงค์ ประกอบเพียร ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปิดทองหลังพระ ให้การต้อนรับ และรายงานสรุป

 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปิดทองหลังพระ มีจุดเริ่มต้นการทำพริกแกงออกขาย มาจากเวลาว่างจากการทำนา จึงได้คิดริเริ่มทำและนำออกจำหน่าย โดยทำร่วมกันกับพี่น้อง เพื่อสร้างรายได้ในระหว่างว่างจากการทำนา โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ 80,000 - 100,000 บาทต่อปี

 

39944  39956