ชี้งานวิจัยและพัฒนาข้าวต้องทำงานเป็นทีมจึงจะบรรลุเป้าประสงค์

64d93c32 afb4 4951 aa19 6f7832a1e621 ชี้งานวิจัยและพัฒนาข้าวต้องทำงานเป็นทีมจึงจะบรรลุเป้าประสงค์

 

345415  345414

 

 ชี้งานวิจัยและพัฒนาข้าวต้องทำงานเป็นทีมจึงจะบรรลุเป้าประสงค์

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยข้าว โดยมีนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า งานวิจัยเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลา ต้องมีความพร้อมทุกด้าน ทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และปัจจัยเอื้อหนุนต่างๆ อีกทั้งยังต้องอาศัยความรักความสามัคคี โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก การทำงานในพื้นที่นอกจากงานตามภารกิจแล้วยังต้องปฏิบัติงานตามนโยบายด้วย ต้องควบคู่กันไป โดยมีเป้าหมายความสำเร็จและผลงานรออยู่ข้างหน้า

ในโอกาสนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน1ต้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่หน่วยงานด้วย

 

9df803e7 4086 448e a462 49f6fbce37ce  da0f1b8e 751b 4a3d ab43 827ae1a7f53c