กรมการข้าวเร่งเตรียมความพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2563

S 14524434 กรมการข้าวเร่งเตรียมความพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2563

 

S 14524450

 

กรมการข้าวเร่งเตรียมความพร้อมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี2563

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเดินทางร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2563 ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยสุรนารีร่วมกันจัดงานที่มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ได้ดูความพร้อมสถานที่จัดงาน ความพร้อมการเตรียมการจัดนิทรรศการภายในงานโดยเฉพาะต้นข้าวสำหรับนำไปจัดนิทรรศการภายในงาน ปีนี้จะนำพันธุ์ข้าวรับรองในปี 2562 เช่น กข83 ข้าวพันธุ์ขะสอ ไปร่วมจัดแสดง โดยกรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเตรียมเพาะต้นกล้าให้เพียงพอ สมบูรณ์และสวยงาม

 

S 14524434  S 14524436

S 14524437  S 14524439