กรมการข้าวเร่งสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรชูทิศทางงานวิจัยพันธุ์ข้าวในอนาคต5ปีข้างหน้ารับตลาดและผู้บริโภค

213630 กรมการข้าวเร่งสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรชูทิศทางงานวิจัยพันธุ์ข้าวในอนาคต5ปีข้างหน้ารับตลาดและผู้บริโภค

 

กรมการข้าวเร่งสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรชูทิศทางงานวิจัยพันธุ์ข้าวในอนาคต5ปีข้างหน้ารับตลาดและผู้บริโภค

 

213630

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จต่อไป โดยมีนายอรชุณห์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ข้าราชการและพนักงานร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทำงานด้านวิจัยพันธุ์ข้าวหลายด้าน อาทิ การปรับปรุงระบบงานวิจัยโดยตัดทอนขั้นตอนการเสนองานวิจัยให้สั้นลงเป็น 3-4 ครั้งต่อปี การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ด้านวิจัยโดยนักวิจัยทุกคนต้องมีผลงานวิจัยจะเป็นนักวิจัยหลักหรือนักวิจัยร่วมก็ได้ มีการปรับปรุงคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย และได้กำหนดทิศทางอนาคตงานวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวในอีก 5 ปีข้างหน้าซึ่งจะจัดหมวดหมู่งานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดและผู้บริโภค

นอกจากนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 1 ต้นและต้นสาทร(ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 1 ต้น เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาในครั้งนี้ด้วย

 

DSC 0130  213630