เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

0019 เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

เปิดศึกการแข่งขัน ปั้นชาวนาไทย ส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

0019  0033

       กรมการข้าว กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังอีกครั้งเพื่อชาวนาไทย ในโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนาผู้ผลิตข้าวมาตรฐานส่งออกที่สามารถส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นต้นแบบให้กับชาวนาไทย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

0020

       นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคุณสุปรียา ไม้มณี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ
นายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ
The super farmer เกมเกษตรกรปีที่ 7 อย่างเป็นทางการ ณ สตูดิโอ กันตนา รัชดาฯ กรุงเทพฯ

       The Super Farmer เกมเกษตรกร ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การันตีจาก คุณภาพผลผลิตดีขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูง และ มีการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียง ส่งผลต่อการสร้างชุมชนชาวนาให้มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงในอาชีพชาวนา สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวนาในหลายพื้นที่

       การแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 คือการต่อยอดองค์ความรู้ของการแข่งขันปีที่ผ่านมาให้เป็นรูปธรรม นั่นคือการลงมือปฏิบัติให้ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถเป็นผู้ส่งออกข้าวไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง โดยแบ่งภารกิจการแข่งขันออกเป็น 12 ภารกิจ ซึ่งทีมที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 7 ได้ถูกคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนด ประกอบด้วย 5 ทีม 5 ชุมชน 5 จังหวัด ได้แก่

1.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก (นาแปลงใหญ่) สกต.สุรินทร์ จ.สุรินทร์

2.กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนกระสัง ตำบลกระเบื้องใหญ่ จ.นครราชสีมา

3.วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จ.กำแพงเพชร

4.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด จ.อุทัยธานี

5.กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์

0017  0033

            การแข่งขันปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนชาวนาผู้ผลิตข้าวที่สามารถขายข้าวไปยังตลาดต่างประเทศได้ด้วยตนเอง เริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันพุธ เวลา 13.30-14.00 น. เริ่มวันพุธที่ 4 ธันวาคม โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท!!

0029  0003