‘ประภัตร’ สั่งด่วน!! ใช้โดรนบินพ่นสารชีวภัณฑ์ ช่วยชาวสุรินทร์ สกัดการแพร่กระจายของโรคไหม้คอรวงข้าว

1135 ‘ประภัตร’ สั่งด่วน!! ใช้โดรนบินพ่นสารชีวภัณฑ์ ช่วยชาวสุรินทร์ สกัดการแพร่กระจายของโรคไหม้คอรวงข้าว

ประภัตร’ สั่งด่วน!! ใช้โดรนบินพ่นสารชีวภัณฑ์ ช่วยชาวสุรินทร์ สกัดการแพร่กระจายของโรคไหม้คอรวงข้าว

1141  1133

1150  1126

วันนี้ (6 พ.ย.62) เวลา 11.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี และ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรให้การต้อนรับจำนวน 300 คนพร้อมทั้งรับฟังสรุปรายงานสถานการณ์การระบาดโรคไหม้คอรวงข้าว จากนายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยฯ ได้พบปะและให้กำลังใจพี่น้องชาวนาที่ประสบปัญหาโรคไหม้คอรวงข้าว จากนั้นลงพื้นที่ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์โตรโคเดอร์ม่าในแปลงนาข้าว เพื่อป้องก้นโรคไหม้คอรวงข้าวไม่ให้แพร่กระจาย ณ บ้านหนองบัว หมู่7 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี

นายประภัตร กล่าวว่า จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 3,044,963 ไร่ พบการระบาดโรคไหม้คอรวงข้าว ในพื้นที่ 17 อำเภอ 144 ตำบล 1,489 หมู่บ้าน เกษตรกร 42,386 ราย รวมพื้นที่การระบาด 295,739 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค.62) ซึ่งได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปแล้ว ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดข้าวไว้ทำพันธุ์ได้ สำหรับการควบคุมการระบาดของโรคนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้เรื่องการจัดการโรคไหม้คอรวงข้าวให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบรุมโรคดังกล่าวจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช กรมส่งเสริมการเกษตร จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.สุราษฎ์ธานี และ จ.พิษณุโลก และให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ผลิตและขยายเป็นเชื้อพร้อมใช้จำนวน 43,350 กิโลกรัม โดยมีเป้าหมายฉีดพ่นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการระบาด 224,611 ไร่ ซึ่งดำเนินการฉีดพ่นไปแล้ว 126,550 ไร่

นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดและประเมินความเสียหาย

พบการระบาดในแปลงข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข 15 ในช่วงข้าวกำลังออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวได้อย่างไรก็ตามจะไม่ให้ลามไปถึงข้าวหอมมะลิ 105 ทั้งนี้ จ.สุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสียหายโรคไหม้คอรวงข้าวเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการเงิน เบื้องต้นช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาท ตลอดจนให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับ กรมการข้าว เตรียมให้ความรู้กับชาวนาในการป้องกันการเกิดโรคไหม้คอรวงข้าวก่อนเริ่มทำนาในฤดูถัดไป

“ขณะนี้ได้หาแนวทางช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับพี่น้องชาวนา โดยได้ประสานกับภาคเอกชนในการนำโดรนมาใช้เพื่อฉีดสารชีวภัณฑ์โตรโคเดอร์ม่าในแปลงนาข้าว ยับยั้งการขยายของเชื้อไม่ให้แพร่กระจายสร้างความเสียหาย และเพื่อให้ชาวนาได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ ซึ่งจากผลกระทบดังกล่าวทำให้ขณะนี้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้เพียง 100 กก./ไร่ ซึ่งจากเดิมประเมินไว้ 400 กก./ไร่ โดยจะนำปัญหาทั้งหมดจากการลงพื้นที่ในวันนี้นำเรียนปรึกษากับนายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหามาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านราคาและปริมาณที่ขาดหายไป อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกขอยืนยันว่ามีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคแน่นอน นอกจากนี้จะต้องประสานกับกระทรวงพาณิชย์ให้เข้ามาช่วยชะลอการขายข้าวให้กับชาวนา เพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง” นายประภัตร กล่าว

ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนเดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์โรคไหม้คอรวงข้าว ณ บ้านขาม หมู่ที่3 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อพบปะเกษตกรที่ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรจำนวน 300 คน

1128  1139

1152  1150