อธิบดีกรมการข้าวติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ และให้กำลังใจชาวนาที่ได้รับผลกระทบ

DSC 4498 อธิบดีกรมการข้าวติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ และให้กำลังใจชาวนาที่ได้รับผลกระทบ

DSC 4498  DSC 4225

 

อธิบดีกรมการข้าวติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ และให้กำลังใจชาวนาที่ได้รับผลกระทบ

ศรีสะเกษ โรคไหม้คอรวงข้าวระบาดแล้วกว่า 8 หมื่นไร่ กรมการข้าวเดินหน้าสั่งการเจ้าหน้าที่ดูแลชาวนาอย่างใกล้ชิด พร้อมหาทางเยียวยาอย่างเร่งด่วน

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมชาวนาที่ได้รับผลกระทบ ตำบลหมากเขียด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มอบหมายให้กรมการข้าวหาแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากรายงานสถานการณ์การระบาดโรคไหม้คอรวงข้าวของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 พบการระบาดในพื้นที่ 15 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ กันทรารมย์ ขุขันธ์ ขุนหาญ โนนคูณ ปรางค์กู่ พยุห์ โพธิ์ศรีสุวรรณ ไพรบึง ภูสิงห์ เมืองจันทร์ เมืองศรีสะเกษ วังหิน ศรีรัตนะ ห้วยทับทัน และอุทุมพรพิสัย รวมจำนวน 89 ตำบล เกษตรกร 9,940 ครัวเรือน พื้นที่พบการระบาด 81,506 ไร่

 

DSC 4214  DSC 4483

 

 

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พบการระบาดครั้งแรก ในแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช (ข้าว) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำดวน สนม สำโรงทาบ ปราสาท โนนนารายณ์ และศรีณรงค์ ต่อมาพบการระบาดเพิ่มมากขึ้นเป็น 17 อำเภอ 140 ตำบล 1,331 หมู่บ้าน เกษตรกร 49,204 ราย รวมพื้นที่การรระบาดทั้งสิ้น 283,454.75 ไร่

นายสุดสาคร กล่าวต่อไปว่า ในขณะนี้กรมการข้าวได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ให้ให้บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ให้เร่งออกสำรวจ ติดตามสถานการณ์การระบาดพร้อมประเมินความเสียหาย และให้ประชุมชี้แจงชาวนาในพื้นที่ที่พบการระบาด ให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนวิธีป้องกัน กำจัด และควบคุมโรค ตามหลักวิชาการ

 

DSC 4248  DSC 4328

 

 

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้รับรายงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ว่าพบการระบาดของโรคไหม้คอรวง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ข้าวที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหาย จึงได้ออกสำรวจติดตามสถานการณ์ระบาดของศัตรูพืช ดังกล่าว พร้อมประเมินความเสียหายที่พบ ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 และได้ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะการทำลายของโรค ตลอดจนแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดตามหลักวิชาการและได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ มอบให้ทุกอำเภอที่พบการระบาดไปแล้วกว่า 1,000 ถุง (ฉีดพ่นได้กว่า 1,250 ไร่) เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ฉีดพ่นบริเวณที่มีการระบาดและบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดขยายเป็นวงกว้าง พร้อมทั้งสาธิตและแนะนำวิธีการนำไปใช้ที่ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิสูงสุดในการป้องกันกำจัดโรคไหม้คอรวงข้าว ดังกล่าว ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และแนะนำวิธีป้องกันกำจัดให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดให้ทันท่วงที พร้อมให้รายงานให้จังหวัดทราบ ต่อไป