กรมการข้าวสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไหม้คอรวงข้าว

001กรมการข้าวสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไหม้คอรวงข้าว

DSC 9322.4

กรมการข้าวสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโรคไหม้คอรวงข้าว

            นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ที่ได้เกิดโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าวได้มีความห่วงใยชาวนา โดยเตรียมการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การช่วยเหลือ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการทำงานแบบบูรณาการ และขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเกษตรจังหวัด ซึ่งจากการทำงานในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อน ให้แก่ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวในครั้งนี้ได้

นายสุดสาคร กล่าวต่อไปว่า โรคไหม้คอรวงของข้าว สาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา โดยมีอาการในระยะออกรวง เชื้อจะเข้าทำลายได้ดีในระยะข้าวเริ่มให้รวง มีฝนตกชุก เชื้อรานี้จะเข้าทำลายที่คอรวง ในระยะเริ่มแก่จะสังเกตได้ที่บริเวณคอรวง (panicle base) จะพบเชื้อรานี้เข้าทำลายเป็นรอยแผลช้ำสีน้ำตาลเทา ทำให้คอรวงหักพับง่าย เมล็ดลีบ รวงข้าวจะร่วงหล่น ผลผลิตลดลงอย่างมากการแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง อากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี

การป้องกันกำจัดโรคไหม้คอรวงของข้าวในระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ 1)ให้ใช้พันธุ์ต้านทาน และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่พันธุ์ กข22 และ กข332)คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาหัวเชื้อสด ตามอัตราคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตร 3)ไม่ตกกล้าหนาแน่นเกินไป แนะนำให้หว่านเมล็ดข้าวในอัตรา 15-20 กก./ไร่ เพื่อให้แปลงมีการถ่ายเทอากาศดี 4)หากพบสภาพอากาศแห้งและร้อนในตอนกลางวัน มีฝนตกพรำในตอนกลางคืน และช่วงเช้ามีหมอกและน้ำค้างจัด อากาศค่อนข้างเย็น ควรฉีดพ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มาหัวเชื้อสด ตามอัตราคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดโรค 5)หากพบการระบาดของโรคไหม้คอรวงในแปลงข้างเคียง ทำการฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาหัวเชื้อสด ตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตร

ในระบบการผลิตข้าวแบบ GAP 1)ใช้พันธุ์ต้านทาน และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่พันธุ์ กข22 และ กข33 2)คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ ไตรไซคลาโซล (Tricyclazole) ชื่อการค้า บีม (Beam) บลาสวัน (Blast one) ซีโร (Zero) และเรดบี (Redbee) ตามอัตราที่ระบุหรือตามคำแนะนำของนักวิชาการ 3)ไม่ตกกล้าหนาแน่นเกินไป แนะนำให้หว่านเมล็ดข้าวในอัตรา 15-20 กก./ไร่ เพื่อให้แปลงมีการถ่ายเทอากาศดี 4)หากพบสภาพอากาศแห้งและร้อนในตอนกลางวัน มีฝนตกพรำในตอนกลางคืน และช่วงเช้ามีหมอกและน้ำค้างจัด อากาศค่อนข้างเย็น ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ ไตรไซคลาโซล ตามอัตราที่ระบุหรือตามคำแนะนำของนักวิชาการ เมื่อข้าวอยู่ในระยะกล้าจนถึงแตกกอสูงสุด เพื่อป้องกันการเกิดโรค 5)หากพบการระบาดของโรคไหม้คอรวงในแปลงข้างเคียง ทำการฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ชื่อสามัญ ไตรไซคลาโซล ตามอัตราที่ระบุหรือตามคำแนะนำของนักวิชาการ และไม่ฉีดพ่นสารไตรไซคลาโซล เมื่อข้าวอยู่ในระยะออกรวง เนื่องจากจะทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตข้าว

0022  001