กรมการข้าวร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

DSC 4026 กรมการข้าวร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

DSC 3974

 

กรมการข้าวร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

 

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๙.๒๐ น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

DSC 4018  DSC 4020

DSC 3991  DSC 3989

DSC 3999  DSC 4026