กรมการข้าวร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

DSC 3738 กรมการข้าวร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

DSC 3738

กรมการข้าวร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

 

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

72920145 3351112761580472 6015640166687834112 n

DSC 3738  DSC 3946

DSC 3749  DSC 3953