กรมการข้าวร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี

IMG 4283กรมการข้าวร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
ครบรอบ 52ปี

 

กรมการข้าวร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี

       วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าวเข้าร่วมแสดงความยินดีในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี โดยร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตรจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 จากนั้นร่วมชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินงาน และชมนิทรรศการ “ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร” ก่อนเดินทางกลับ

 IMG 4283

   IMG 4268  IMG 4255

   IMG 4360  IMG 4368